Thursday, March 25, 2010

Punjab di nuhaar ohi aaਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਂਡੀਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡਿਆਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਂਜਾਬ' ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦ ਵਤਨਾਂ ਨੂਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ......." ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੁਂਵੇ ਈ ਆ " . ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਪਲ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਮੇਰੀ ਉੁਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਯਾਦਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂਂ ਪਸਂਦ ਆਇਗਾ.

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਿਂਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਧਂਨਵਾਦ .
- ਸੁੱਖੀ ਬਵਰਾ


" Sukhi utte Nazar tikaaai sab ne "

"Tahio Sukhi utte Nazar tikaai sabb ne "- SUKHI BAWRAH